ტ. Ι სამყარო: ასტრონომია, გეოგრაფია

ავტორთა ჯგუფი
მხატვარ–დიზაინერი: მალხაზ კუხაშვილი, თეა მიქაია
ISBN: 99940–811–4–4
გვერდების რაოდენობა: 128
ფორმატი: 25.5X28.5
გარეკანი: მაგარი
ფასი: 20 ლარი

ტ. ΙΙ ცივილიზაცია: მითური ცივილიზაციები, შუამდინარეთი, აქადი, ეგვიპტე, შუმერები

ავტორები:
მხატვარ–დიზაინერი: გია ლაფაური
ISBN: 99940–811–5–2
გვერდების რაოდენობა: 132
ფორმატი: 25.5X28.5
გარეკანი: მაგარი
ფასი: 20 ლარი

ტ. ΙΙΙ ცივილიზაცია: კრეტა–მიკენი, ელადა, ეტრუსკები, კელტები, რომი, ძვ. სპარსეთი, ინდოეთი, ჩინეთი და იაპონია


ავტორები
: ნანა ტონია, ნინო დაღუნდარიძე,თამაზ რურუა, ლიუ ყანდარელი კუან ვენი
მხატვარ–დიზაინერი: გია ლაფაური
ISBN: 99940–811–0–1
გვერდების რაოდენობა: 140
ფორმატი: 25.5X28.5
გარეკანი: მაგარი
ფასი: 20 ლარი

ტ. ΙV ცივილიზაცია: არაბეთი, ირანი, ინდოეთი, ჩინეთი, იაპონია, მესოამერიკა

ავტორები: ალეკო გაბელაია, ნიკოლოზ კენჭოშვილი, თამაზ რურუა
მხატვარ–დიზაინერი: გია ლაფაური
ISBN: 99940–811–7–9
გვერდების რაოდენობა: 144
ფორმატი: 25.5X28.5
გარეკანი: მაგარი
ფასი: 20 ლარი

ტ. V საქართველოს ბიოგრაფია, წიგნი I

ავტორები: ვერნი ალფაიძე, რეზო გაგნიძე, შალვა საბაშვილი, ავთანდილ ჭოლოკავა
მხატვარ–დიზაინერი: გია ლაფაური
ISBN: 99940-811-3-6
გვერდების რაოდენობა: 140
ფორმატი: 25.5X28.5
გარეკანი: მაგარი
ფასი: 20 ლარი

ტ. VΙ საქართველოს ბიოგრაფია, ნაწილი II

ავტორები: იულიონ გაგოშიძე, ელგუჯა გოგაძე, ვახტანგ ლიჩელი, თენგიზ მეშველიანი, ლამარა ნებიერიძე, ლეილა ფანცხავა, ერეკლე ქორიძე, მინდია ჯალაბაძე, ნინო ჯაყელი
მხატვარ–დიზაინერი: გია ლაფაური
ISBN: 978–99940–814–2–4
გვერდების რაოდენობა: 136
ფორმატი: 25.5X28.5
გარეკანი: მაგარი
ფასი: 20 ლარი

ტ. VΙΙ საქართველოს ბიოგრაფია, ნაწილი III

ავტორები: თამაზ ბერაძე, თამარ ქორიძე
მხატვარ–დიზაინერი: გია ლაფაური
ISBN: 978–99940–814–4–8
გვერდების რაოდენობა: 132
ფორმატი: 25.5X28.5
გარეკანი: მაგარი
ფასი: 20 ლარი

ტ. ΙΧ საქართველოს ბუნებრივი საოცრებები

ავტორები: მერაბ გონგაძე, კუკური წიქარიშვილი
მხატვარ–დიზაინერი: ლაშა სულაკაური
ISBN: 9994–814–0–3
გვერდების რაოდენობა: 128
ფორმატი: 25.5X28.5
გარეკანი: მაგარი
ფასი: 20 ლარი

ტ. Χ  ქართული მწერლობა, ნაწილი I

ავტორი: ივანე ამირხანაშვილი
მხატვარ–დიზაინერი: მალხაზ კუხაშვილი
ISBN: 99940–811–8–7
გვერდების რაოდენობა: 140
ფორმატი: 25.5X28.5
გარეკანი: რბილი
ფასი: 18 ლარი

ტ.ΧΙ ქართული მწერლობა, ნაწილი 2

ავტორი: ივანე ამირხანაშვილი
მხატვარ–დიზაინერი: მალხაზ კუხაშვილი
ISBN: 99940–814–1–1
გვერდების რაოდენობა: 128
ფორმატი: 25.5X28.5
გარეკანი: რბილი
ფასი: 18 ლარი

ტ. ΧΙΙ ქართული მწერლობა, 3 ნაწილი

ავტორი: ივანე ამირხანშვილი
მხატვარ–დიზაინერი: მალხაზ კუხაშვილი
ISBN: 978–99940–814–8–6
გვერდების რაოდენობა: 132
ფორმატი: 25.5X28.5
გარეკანი: მაგარი
ფასი: 20 ლარი

ტ. ΧΙΙΙ მათემატიკა

ავტორები: რომანოზ დანელია, ჯემალ ჯინჯიხაძე
მხატვარ–დიზაინერი: თეა მიქაია
ISBN: 99940–811–1–X
გვერდების რაოდენობა: 132
ფორმატი: 25.5X28.5
გარეკანი: მაგარი
ფასი: 20 ლარი

ტ. ΧΙV ქიმია

ავტორები: მიხეილ გვერწითელი, გიორგი არეშიძე, თენგიზ წივწივაძე
მხატვარ–დიზაინერი: თეა მიქაია
ISBN: 99940–811–2–8
გვერდების რაოდენობა: 180
ფორმატი: 25.5X28.5
გარეკანი: მაგარი
ფასი: 20 ლარი

ტ. ΧV ფიზიკა

ავტორი: იური პაპავა
მხატვარ–დიზაინერი: თეა მიქაია
ISBN: 99940–811–9–5
გვერდების რაოდენობა: 180
ფორმატი: 25.5X28.5
გარეკანი: მაყარი
ფასი: 20 ლარი

ტ. ΧΧΙ ქებაი და დიდებაი ქართულისა ენისაი

ხატმწერი: ნანა კიკნაძე
მხატვარ–დიზაინერი: ლაშა სულაკაური
ISBN: 978–99940–814–5–5
გვერდების რაოდენობა: 132
ფორმატი: 25.5X28.5
გარეკანი: მაგარი
ფასი: 20 ლარი

სიახლე

გამოვიდა ჟურნალ "დილის" ახალი ნომერი